Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Realitzada la primera campanya de Trànsit adreçada als ciclistes (10/07/2018)

Amb l'objectiu de garantir una bona convivència entre vianants, ciclistes, motoristes i la resta de conductors, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha coordinat amb les Policies Locals la primera campanya preventiva de conductes i factors de risc adreçada a ciclistes i altres usuaris de la via pública. La campanya s'ha realitzat entre el 2 i el 8 de juliol.

Les Normes per a ciclistes difoses durant la campanya han estat:
- No es pot circular en bicicleta amb auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so i/o dispositius de telefonia mòbil
- De nit, s’han d’utilitzar dispositius d’enllumenat i senyalització òptica reglamentaris
- En vies urbanes, el casc és recomanable per seguretat i obligatori pels menors de 16 anys
- La bici ha de portar frens davant i darrere
- La velocitat màxima per un ciclista és de 45 km/h
- Si circuleu en bicicleta, no begueu ni prengueu drogues. La taxa d’alcohol permesa és de 0,5 g/l en sang o 0,25 mg/l en aire expirat.
- Si circuleu en bicicleta per carril bici, zones de vianants i voreres habilitades respecteu la preferència del vianant.
- Quan hi hagi carril bici, l’usuari de la bicicleta haurà de circular per aquest.

En relació a la resta d'usuaris, durant la campanya s'ha recordat:

- No es pot parar o estacionar un vehicle als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bici sense autorització
- Un vehicle de dues rodes motoritzat no pot circular pels carrils bici
- S’ha de respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, un pas de ciclistes o un voral degudament senyalitzats.

L’any 2017 van morir dos ciclistes per accident de trànsit en vies urbanes i 11 en vies interurbanes de Catalunya.
Font: Generalitat de Catalunya

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona