Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Tarragona instal·la els primers panells d'informació a les parades d'autobús de l'EMT (06/08/2018)

La setmana passada van instaŀlar-se els cinc primers panells digitals per informar dels horaris de pas dels autobusos per les parades.

Les cinc parades que disposaran dels punts d'informació visual són Pau Casals, Hospital Joan XXIII, Països Catalans i Parc Central-av. Roma (2 panells, un en cada sentit). Un cop es comprovi que funcionen correctament, se n'instaŀlaran quinze més.

Els panells informaran sobre el temps que triga a arribar l'autobús a la parada, sobre les incidències i avisos relacionats amb el servei de l'Empresa Municipal de Transports. Pel seu format poden informar simultàniament de tres línies diferents en cada pantalla.

L'empresa que les instaŀla és Clear Channel, d'acord a les contraprestacions i les millores aportades en el marc de la concessió que va obtenir en el concurs públic per a l'explotació publicitària de les i marquesines. A banda de la instaŀlació d'aquests 20 panells informatius, l'empresa també instaŀla dotze marquesines noves (dues cada any de concessió), fa la neteja i el manteniment de les marquesines, i ha instaŀlat iŀluminació en deu marquesines que fins ara no en tenien.

Font: Ajuntament de Tarragona

Tarragona instal·la els primers panells d'informació a les parades d'autobús de l'EMT

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona