Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

El març de 2019 arribaran els nous autobusos de Reus Transport (29/01/2019)

El consell d’administració de Reus Transport celebrat a principis de juliol va adjudicar a l’empresa EVOBÚS IBÉRICA SA el contracte de subministrament de tretze autobusos de la marca Mercedes Benz per al servei de transport coŀlectiu urbà. L’adjudicació s’ha fet en règim d’arrendament i inclou el manteniment integral de cada vehicle i la cobertura de riscos. El cost total de 13 autobusos per 10 anys serà de 6,98 milions d’euros.

Pocs dies després del consell d’administració, el Ple del 9 de juliol de 2018, va aprovar el compromís de l’Ajuntament d’aportar a la societat municipal Reus Transport l’aportació anual necessària per fer front a aquesta renovació de la flota.

Els primers 10 autobusos, el març de 2019

Els nous autobusos de Reus Transport tindran més capacitat i suposaran una reducció de les emissions contaminants respecte a la flota actual. El març de 2019 arribaran els primers 10 autobusos i el juny de 2020, 3 unitats més.

En total, 13 autobusos per renovar completament la flota de Reus Transport, que compta amb una antiguitat mitjana de gairebé 11 anys per vehicle si s’extrapola el quilometratge realitzat: aproximadament 65.000 km/any per bus. Això significa un alt grau d’envelliment que suposa un increment d’incidències del servei per avaries mecàniques i elèctriques de totes les unitats i l’elevat temps que cal destinar al manteniment dels vehicles.

Font: Reus Transport

El març de 2019 arribaran els nous autobusos de Reus Transport

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona