Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Incentius, més punts de recàrrega i accés restringit al cotxe contaminant, eixos del Pla de mobilitat elèctrica de Reus (06/02/2019)

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Medi Ambient i Ocupació, ha redactat el Pla de mobilitat elèctrica de la ciutat per definir una estratègia per convertir Reus en una de les ciutats capdavanteres del sud d’Europa en aquest camp. El document ha de guiar les decisions del Govern de Reus en els propers anys, i planteja tres eixos clau perquè la ciutat continuï liderant el canvi cap a la mobilitat sostenible:

Instaŀlar més estacions de recàrrega elèctrica.
Incentivar l’ús dels vehicles elèctrics i híbrids.
Restringir l’accés als vehicles contaminants.

Més estacions de recàrrega elèctrica
Reus compta amb una de les infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics més potents de Catalunya. La xarxa que gestiona Reus Mobilitat i Serveis compta amb 14 estacions, i pot donar servei simultani a 32 vehicles. Les accions de futur que recull el pla preveuen instaŀlar cinc noves estacions en zones amb volums importants de desplaçaments, amb una inversió d’uns 125.000 euros:

Estació d’autobusos, amb una estació de càrrega ràpida.
Hospital Sant Joan, amb una estació de càrrega semi-ràpida.
Campus Bellissens de la URV, amb una estació de càrrega semi-ràpida.
Polígon industrial Agro-Reus, amb una estació de càrrega ràpida.
Estadi municipal, amb una estació de càrrega semi-ràpida.

En relació a les estacions de recàrrega, el pla també defineix les accions següents:

Implicar els agents privats per instaŀlar més carregadors (estacions de servei, etc...).
Fomentar l’ús de les infraestructures municipals en horari nocturn.
Instaŀlació de punts de recàrrega ràpida per a professionals, taxis, etc...
Ajudes a la instaŀlació de punts de càrrega comuns en aparcaments residencials.

Incentius a l’ús de vehicles elèctrics i híbrids
El Pla de mobilitat elèctrica fa una clara aposta pels incentius per promocionar l’ús dels vehicles elèctrics i híbrids. En aquest sentit, planteja avançar en les accions següents:

Implantació de zones de baixa emissió, exclusives per a vehicles no contaminants.
Zones d’aparcament preferent en zones del centre per a vehicles endollables.
Aparcament gratuït per a vehicles elèctrics durant la recàrrega o l’estacionament.
Descomptes en la càrrega per a vehicles prioritaris (taxis, autobusos, etc).

Incentivar l’ús del vehicle elèctric passa també per facilitar-ne l’ús. En aquest sentit el document planteja ampliar en l’àmbit territorial el servei de carsharing d’àmbit municipal, que l’Ajuntament té actualment en licitació.

Restriccions al vehicle contaminant
Es plantegen restriccions al vehicle contaminant en dues línies: renovació de la flota municipal amb vehicles elèctrics o híbrids, i avançar en el compliment de la directiva europea per a la reducció de les emissions contaminants. S’apunten les accions següents:

L’adquisició per part de l’Ajuntament, només, de vehicles de zero emissions.
Canvi de tota la flota d’autobusos per autobusos elèctrics.
Taxis lliures d’emissions el 2035.
Plans per fer que el sistema públic de trànsit sigui lliure d’emissions el 2030.
Autobusos elèctrics a l’Aeroport de Reus
Transport de mercaderies lliure d’emissions en el centre de la ciutat per al 2030

Campanya de sensibilització
El document també veu necessàries campanyes de sensibilització, amb l'objectiu de fomentar els avantatges de l'ús del vehicle elèctric. En aquest sentit, es proposen:

Campanyes de sensibilització sobre mediambient i salut.
Accions per donar a conèixer l’estat de la tecnologia.
Campanyes de foment del vehicle elèctric.

Igualment, es plantegen accions en l’àmbit de la recerca:

Coŀlaboració amb la Universitat Rovira i Virgili per buscar projectes comuns de recerca i desenvolupament a l’entorn de la mobilitat elèctrica.
Integrar-se al programa Europeu FREVUE, que fomenta el canvi del transport de mercaderies a última milla per vehicles elèctrics.

Antecedents
L’any 2014, l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, va impulsar la mobilitat elèctrica amb la instaŀlació de 9 estacions de recàrrega en aparcaments subterranis i 2 estacions en superfície. Des de llavors, la xarxa municipal ha experimentat un salt qualitatiu amb l’augment del nombre d’estacions i el bon funcionament de la política d’incentius a l’usuari del vehicle elèctric.

La xarxa municipal de recàrrega que gestiona Reus Mobilitat i Serveis compta actualment de 14 estacions. Està preparada per donar servei simultani a 32 vehicles. 8 estan ubicades en aparcaments municipals i 6 a la via pública, en superfície:

Plaça de l’Estació: 2 places.
Pavelló Olímpic Municipal: 2 places.
Carrer de l’Argentera: 2 places (un cotxe i una moto).
Plaça de la Llibertat: 2 places.
Àrea Riera Miró: 2 places.
Edifici Tecnoparc: 2 places
Pàrquing Baluard: 2 places
Pàrquing Carrilet: 2 places
Pàrquing Llibertat: 4 places
Pàrquing La Fira Centre Comercial: 4 places
Pàrquing Oques: 2 places
Pàrquing Pastoreta: 2 places
Pàrquing Passeig Prim: 2 places
Pàrquing Sant Ferran: 2 places

Els carregadors de la plaça de la Llibertat i de l’àrea Riera Miró són de càrrega ràpida. La resta són de semi-ràpida.

L’evolució del nombre de recàrregues ha estat significativa: amb 317 recàrregues el 2014 i 7.706 el 2018 (fins a l’octubre).

L’Ajuntament ja ofereix avantatges i bonificacions fiscals per promocionar l’ús del vehicle elèctric. La càrrega a la xarxa municipal és gratuïta, i els vehicles elèctrics aparquen amb un descompte del 50% als pàrquings municipals. Enguany també continua vigent la bonificació del 75% de la quota de l’impost de vehicles per a vehicles elèctrics. En el cas de vehicles híbrids, el descompte és del 75% el primer any i del 65% la resta.

Font: Ajuntament de Reus

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona