Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Els punts de càrrega per a cotxes elèctrics de Calafell fan una mitjana de deu serveis diaris (09/04/2019)

Els punts de càrrega per a cotxes elèctrics que van entrar en servei a principis d’any a Calafell fan una mitjana de deu serveis diaris. Ja hi ha acumulades prop d’un miler de càrregues, xifra que es pot considerar un èxit. Els índexs d'ús són pràcticament idèntics en els diferents punts.

Aquest nivell d’utilització es deu al fet de disposar de càrregues ràpides, quan els punts de càrrega de municipis propers n’ofereixen. També s’explica pel fet d’aparèixer als principals mapes que identifiquen aqusets punts, sobretot el de l’Institut Català de l’Energia i l’Electromaps. De fet, la major part de càrregues reaitzades són de la modalitat ràpida.

L’Ajuntament de Calafell disposa de dos punts. Un, ubicat a l’aparcament del mercat municipal de Calafell (amb accès per la carretera del Sanatori). L’altre, a l’aparcament de l’antic hotel Segur, a la carreterta de Barcelona (cantonada amb el carrer Baixador). Tots dos són punts de subministrament de càrrega ràpida, amb una potència de fins a 55 kW, tot i que també ofereixen càrregues de menor potència.. Hi poden recarregar només vehicles elèctrics, és a dir propulsats exclusivament amb energia elèctrica. No són aptes per a vehicles híbrids no endollables o els que usen algun combustible fòssil.

La càrrega és gratuïta, tot obtenint una targeta que cal aconseguir a qualsevol de les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà. Cal presentar la fitxa tècnica del vehicle i el justificant del pagament de l’impost de circulació a Calafell. Allí mateix es rebrà la targeta, amb un nombre iŀlimitat d’hores de recàrrega. La targeta també és gratuïta.

La mateixa targeta permet anar a carregar gratuïtament als punts a altres municipis de Catalunya, associats a l’Aliança de Municipis per a la interoperatbilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicle elèctric. Els usuaris d’aquests municipis també poden venir a carregar a Calafell. D'aquesta manera, es facilita que els vehicles elèctrics que circulen per Catalunya puguin gaudir d'una mobilitat plena i que els usuaris deixin d'acumular targetes per carregar a les diferents instaŀlacions promogudes pels municipis de Catalunya.

Font: Ajuntament de Calafell

Els punts de càrrega per a cotxes elèctrics de Calafell fan una mitjana de deu serveis diaris

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona