Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

L’EMT revalida la certificació de qualitat UNE-EN 13816 de transport públic i UNE-EN ISO 9001 de gestió (28/05/2019)

L’Empresa Municipal de Transports Públics (EMT) de Tarragona ha renovat la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015, orientada a la satisfacció dels clients i a la gestió de processos, que té com a objectiu la millora contínua.

Amb aquesta nova revisió, s’han potenciat encara més aspectes referents a la gestió eficient. A més, l’adopció d’aquesta millora contínua en la prestació del servei facilita la integració d’altres aspectes com els ambientals, els de seguretat i salut en el treball, els de responsabilitat social, etc.

També s’ha renovat la certificació segons la norma específica per al transport públic UNE-EN 13816 i s’ha ampliat a totes les línies de l’EMT, en total 17. Aquesta certificació proporciona directrius per assolir la qualitat en la prestació del servei amb la finalitat de satisfer les expectatives dels usuaris i usuàries. Així, les línies i àrees de l’EMT compleixen els estàndards de qualitat en aspectes com:

• Servei ofert
• Accessibilitat
• Informació
• Temps (freqüència/regularitat/puntualitat)
• Atenció al client
• Confort
• Seguretat
• Impacte mediambiental

Ambdues normatives convergeixen en l’objectiu de complir amb les exigències europees i demostrar el compromís amb la persona usuària mitjançant el seguiment i millora del servei ofert, incrementar la seva confiança i millorar la seva percepció respecte a aquest.

Font: Ajuntament de Tarragona

L’EMT revalida la certificació de qualitat UNE-EN 13816 de transport públic i UNE-EN ISO 9001 de gestió

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona