Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Reordenació del trànsit al camí de la Cuixa de Tarragona (29/05/2019)

El conseller delegat d’Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat i Protecció Civil ha emès el 23 de maig d'enguany un decret mitjançant el qual s'estableix la reordenació del trànsit al camí de la Cuixa i voltants. La conselleria de Mobilitat ha pres aquesta resolució ateses les característiques d'aquest carrer, que comprometen la seguretat tant dels vehicles com dels vianants.

El camí de la Cuixa, en el tram central, no disposa de vorera, la qual cosa, en un vial de doble sentit, estret i sense refugis laterals comporta un important perill potencial per als vianants, a més de dificultar el creuament dels vehicles que circulen en sentit oposat. D'altra banda, la confluència del carrer Johann Sebastian Bach i el Passeig de Torroja, vials ambdós de doble sentit de circulació constitueix un important punt de conflicte en especial a les hores de major intensitat de trànsit i a més pateix un dèficit important de places d’estacionament.

Per tot això i per tal de millorar la circulació d'aquesta zona, les principals mesures que s'han adoptat són:

- El carrer Johann Sebastian Bach, entre el carrer d’Enric Granados i el passeig de Torroja, tindrà un sol sentit de circulació en direcció cap al passeig Torroja amb estacionament de zona regulada de curta durada, amb preferència per als residents (zona verda) en ambdós costats.
- Al passeig de Torroja, entre el carrer Johann Sebastian Bach i el camí de la Cuixa, es prohibirà l’estacionament per tal de facilitar el gir de l’autobús que circula per Johann Sebastian Bach i ha de girar a l’esquerra cap al passeig de Sant Antoni.
- Al camí de la Cuixa, se segregarà del carril de circulació un espai protegit amb separadors físics per donar continuïtat i seguretat a l’itinerari dels vianants, la qual cosa exigeix ordenar el carrer en sentit únic descendent.
- L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A. (EMT) adaptarà les línies i parades afectades per aquest canvi de manera que es garanteixi la qualitat del servei.

Podeu conèixer el detall de les actuacions referents a aquesta reordenació del trànsit consultant el decret esmentat, que està publicat al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica.

Font: Ajuntament de Tarragona

Reordenació del trànsit al camí de la Cuixa de Tarragona

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona