Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Es posa en servei l’estació de recàrrega de vehicles elèctrics de la plaça d’Orient del Vendrell (28/05/2019)

El Vendrell ha posat en servei l’Estació de Recàrrega Ràpida de vehicles elèctrics (EdRRA) ubicada a la plaça Orient, al costat de l’accés a l’edifici del Mercat Municipal.

En data de 28 de novembre de 2018, l’Ajuntament del Vendrell va rebre una subvenció de 40.000 euros de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la instaŀlació d’una EdRRA d’accés públic. Per un procediment de contractació publica, es va adjudicar la instaŀlació de l’EdRRA a l’empresa ETRA BONA, SL, que va iniciar els treballs el passat 12 de febrer de 2019.

L’EdRRA permet una recàrrega ràpida per vehicles elèctrics en corrent contínua amb protocols CHAdeMO, COMBO CCS i, en corrent alterna, amb Mode 3. L’equip té una potència màxima de 50kW, disposa de pantalla interactiva i comunicacions, Ethernet i 3G, i datalogger integrat que facilita la interacció amb l’usuari i la gestió remota amb el centre de control. Permet identificar l’usuari mitjançant targetes d’autenticació o mitjançant una App de telèfon mòbil.

Aquesta EdRRa està inclosa dins de la Xarxa d'Estacions de recàrrega semiràpida i ràpida de vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) i complirà les especificacions determinades per l’Aliança de Municipis per la Interoperabilitat amb la resta d’estacions de recàrrega a Catalunya. D’aquesta manera, els vehicles elèctrics donats d’alta en qualsevol municipi poden recarregar en aquesta EdRRa del Vendrell.

L’Ajuntament del Vendrell ha habilitat una pàgina web específica sobre les estacions de recàrrega elèctrica: www.elvendrell.net/vehicles-electrics.

Font: Ajuntament del Vendrell

Es posa en servei l’estació de recàrrega de vehicles elèctrics de la plaça d’Orient del Vendrell

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona