Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Acord de Govern per a l'impuls del Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible (11/07/2019)

Aquesta estratègia de país pretén fer front als reptes presents i de futur de la mobilitat

El Govern ha acordat impulsar un pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per tal de fer front als reptes presents i de futur de la mobilitat, així com promoure la millora de la seguretat viària, amb l’objectiu de la Visió Zero.
Des de l’any 2010, el nombre de persones mortes a Catalunya en accidents de trànsit s’ha reduït, tot i que encara hi ha molt camí a recórrer per tal d’assolir els objectius marcats per la Unió Europea i alineats amb la Visió Zero per arribar a l’horitzó de l’any 2050 sense víctimes mortals ni ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.
L’objectiu d’aquest Pacte nacional, en què participen tots els agents implicats directament o indirectament en l’àmbit de la seguretat viària, és implantar una mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.
Així, aquest Pacte ha de permetre donar resposta als nous reptes que s’estan produint en la mobilitat, facilitant la convivència i la seguretat entre els usuaris dels diferents models de transport; potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut; i impulsant els modes de transport no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic. Així mateix, s’ha de tenir en compte el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l’automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d’informació i gestió del trànsit i liderar la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.
Els departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat seran els encarregats d’impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible. En concret, el director del Servei Català de Trànsit i el director general de Transports i Mobilitat lideraran la coordinació i l’impuls del Pacte en el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV). També hauran de coordinar els contactes amb els agents econòmics i socials, entitats i organitzacions de la societat civil i grups polítics. Aquests departaments hauran de presentar al Govern la proposta del Pacte nacional en el període màxim dels nou mesos següents a l’adopció d’aquest Acord.
Font: Generalitat de Catalunya.

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona