Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

Serveis mínims transport de viatges: contacta amb l’operador de transport que cobreix el teu trajecte (02/10/2017)

D’acord la ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d'octubre fins al 13 d'octubre de 2017, i la seva modificació posterior (correcció d’errades) de 2 d’octubre, la situació de vaga en els termes que es formulen a les diferents convocatòries que consten a l'encapçalament d'aquesta Ordre i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, queda condicionada al manteniment del serveis mínims de Transport de viatgers urbà i interurbà següents:

1.5 Transport de viatgers urbà i interurbà:
1.5.1. Pel dia 2 d’octubre de 2017, caldrà garantir el servei habitual.
1.5.2. Pel dia 3 i per la resta de dies, i fins a la finalització de la vaga, s’estableixen els serveis mínims següents:
a) Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 33% durant tot el dia.
b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.
c) Transports de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.
d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.
e) Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d’autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s’haurà de garantir com a mínim un desplaçament complert d’anada i tornada.
f) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.
g) Transport escolar per accedir a centres d’infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.

Els operadors de transport podran establir la distribució del nombre d’unitats per línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.
Així mateix, s’estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.

Per saber com afecta, en cas de fer-ho, aquesta ordre a l’horari del servei , contacta amb l’operador de transport que cobreix el teu trajecte.

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona