Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

Reus Transport licita el contracte per renovar la flota d'autobusos (02/11/2017)

L'empresa municipal Reus Transport ha publicat aquest dimarts, 31 d’octubre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, la licitació del contracte per a la renovació complerta de la flota de vehicles del servei de transport públic urbà. El consell d'administració de l'empresa va aprovar el plec de condicions el passat 10 d’octubre; i en el mateix acord, se soŀlicitava a l’Ajuntament el finançament necessari per fer front a la despesa plurianual de renovació de la flota.

La previsió és adquirir 13 vehicles nous –de 12 metres– i el plec de condicions preveu diverses opcions: l’arrendament dels vehicles durant 10 anys, amb manteniment i la cobertura de riscos inclosos; i la compra, també amb mateniment i cobertura de riscos durant 10 anys. Quan finalitzi el procés de licitació, segons les ofertes presentades i les possibilitats de finançament, s’escollirà l’opció més adient.

El pressupost de licitació del contracte, que inclou el subministrament, el manteniment i l’assegurança dels vehicles durant 10 anys és de 8.408.344 euros en cas d’arrendament i de 7.426.584 euros en cas de compravenda.

El procés de renovació de la flota planteja el lliurament d'unitats de forma esglaonada, per permetre que l'aportació municipal no s'hagi de fer de cop. Està previst que l'adjudicació es faci entre final d’any i principis de 2018. El lliurament de les noves unitats s'ha programat amb el calendari següent:

5 unitats el novembre de 2018
5 unitats el febrer de 2019
3 unitats el juny de 2020

Característiques de la flota actual
Actualment la flota de Reus Transport consta de 13 autobusos i 2 microbusos, amb una antiguitat mitjana de 9 anys. El servei actual obliga a realitzar aproximadament 65.000 km/any per vehicle. Si s'extrapola el quilometratge realitzat pels vehicles respecte al quilometratge òptim, determina una antiguitat superior a la real, amb una mitjana de 10,74 anys, edat resultant després de tenir en compte l'ús de cada autobús.

L'informe tècnic d'anàlisi de la flota actual conclou que l'envelliment dels vehicles comporta un increment important d'incidències del servei per avaries mecàniques i elèctriques de totes les unitats, i aquest fet pot tenir conseqüències en l'eficiència del servei per un major temps de manteniment. Tècnicament es considera que ara és un moment òptim per renovar flotar amb l'objectiu de reduir el consum de combustible, estalviar en la partida de manteniment durant els primers anys de vida dels nous vehicles i reduir considerablement el temps d'immobilització al taller.

2,5 milions de viatgers el 2016
A 31 de desembre de 2016 han utilitzat el servei de transport urbà de viatgers un total de 2.495.555 usuaris, xifra que suposa un increment del 3,87% en relació a l’exercici anterior. Això equival a un volum diari de més de 6.800 viatgers, el segon millor registre de passatge des de l’inici del servei l’any 1998.

Font: Ajuntament de Reus

Reus Transport licita el contracte per renovar la flota d'autobusos

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona