Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE
  • SEM 2018SEM 2018
    Setmana Europea de la Mobilitat 2018

Territori i Sostenibilitat licita dues obres de millora de ferm que incorporen tecnologies sostenibles (08/03/2018)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació de dues actuacions de rehabilitació i millora de ferms que incorporen noves tècniques i materials sostenibles, mitjançant una compra pública d’innovació (CPI). Aquestes obres, amb una inversió prevista total de 2,7 MEUR, s’emmarquen en l’Estratègia de recerca i d’innovació per a l’especialització inteŀligent (RIS3CAT) del Govern de la Generalitat, que compta amb cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Ambdues actuacions inclouen diversos aspectes que es poden considerar innovadors respecte de les obres habituals de reparació de ferms a les carreteres de la xarxa de la Generalitat, principalment, pel que fa a materials i tècniques que s’apliquen; participació i implicació de les empreses adjudicatàries i sistema d’avaluació de les ofertes que es presentin. En aquest sentit, cal remarcar que en ambdós casos s’utilitzaran mescles bituminoses a temperatures baixes per a la reparació dels ferms. Aquestes representen, respecte de les mescles en calent que s’empren més freqüentment, les millores següents:

• Ambientals: en ser a baixes temperatures, comporten un estalvi energètic i una disminució en les emissions de gasos

• Condicions de treball: aquestes mescles són més fàcils de treballar i generen menys partícules en suspensió

• Econòmiques: comporten menys despesa en la conservació i es poden aplicar durant una època de l’any o horari de treball més amplis, atès que depenen menys de la temperatura ambiental.

Una altra novetat d’aquesta iniciativa és una major implicació de les empreses adjudicatàries. Així, les licitacions inclouen tant la redacció del projecte constructiu com l’execució de l’obra i no per separat, com habitualment es du a terme. A més, cal remarcar que aquest tipus de contracte vol promoure una participació coŀlaborativa de les adjudicatàries en la presa de decisions durant el seu desenvolupament. Així mateix, en l’avaluació de les ofertes que es presentin al concurs, disminuirà el pes de l’oferta econòmica (serà un 25% enfront del 50% habitual) respecte de la valoració total i augmentarà el dels criteris objectivables.

En concret, les obres que ara s’impulsen consisteixen en:

· Millora de la B-224, entre Capellades i Piera (Anoia). El projecte correspon a la millora del ferm d’un tram de 9 quilòmetres, en un àmbit que registra un trànsit de 5.900 vehicles al dia. El pressupost d’aquesta actuació és d’1,4 MEUR i el termini d’execució, de sis mesos –tres per a la redacció del projecte i tres més per a l’obra. Els treballs s’executaran durant aquest any.

· Millora del ferm a la carretera TP-7013, entre Alforja i la Selva del Camp (Baix Camp). El projecte abasta un tram d’uns 15 quilòmetres de longitud, en una via que té un trànsit d’uns 600 vehicles al dia. Aquesta actuació es licita per un import d’1,3 MEUR i un termini d’execució de sis mesos –tres per a la redacció del projecte i tres més per a l’obra. Els treballs s’executaran durant aquest any.

Les dues licitacions són resultat d’un procés de compra pública d’innovació que va obrir l’any passat el Departament. La primera fase va consistir en una consulta oberta al mercat fruit de la qual una vintena d’empreses i entitats van presentar fins a unes 200 propostes per incorporar tecnologies sostenibles als ferms de les carreteres catalanes. Aquestes propostes van permetre copsar les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat, així com recollir comentaris i suggeriments que han servit l’òrgan de contractació a definir aquestes licitacions.

D’altra banda, aquestes dues obres són les primeres que es desenvolupen en el marc del Pla de Ferms Sostenibles del Departament de Territori i Sostenibilitat, que pretén desenvolupar noves tècniques i materials per reparar les carreteres de la xarxa viària de la Generalitat. La iniciativa vol promoure, mitjançant la compra pública d’innovació, l’aplicació de materials i tecnologies més sostenibles en el disseny, la producció, la construcció i el manteniment de ferms per a carreteres, tot aportant nous valors afegits a la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària. Aquest pla preveu una inversió de 52 milions d’euros fins al 2021.

La CPI representa un canvi radical en la manera de comprar per part de l’Administració que vol potenciar la innovació com a clau per impulsar l’economia i la competitivitat d’un país. A partir d’aquesta fórmula, les administracions poden demandar productes o serveis que encara no existeixen en el mercat i, d’aquesta manera, s’obren noves oportunitats per a les empreses, que han de proposar solucions en l’àmbit de la recerca i el desenvolupament i la millora dels serveis públics.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Territori i Sostenibilitat licita dues obres de millora de ferm que incorporen tecnologies sostenibles

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona