Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

Afectacions al transport públic pel #Coronavirus #COVID19 (16/04/2020)

L'oferta de transport públic s’ha reajustat i osciŀla entre el 33 i el 67% de l’habitual, segons operador de transport i franja horària.

Els serveis nocturns (entre 23.00h i les 6.00) poden haver experimentat una reducció superior a la del servei diürn i fins i tot, en cas de tenir demanda gairebé nuŀla, haver estat suprimits.

Per a major informació consulta el teu operador de transport:

o EMT de Tarragona – 977543244 - emtanemambtu.cat/
o Reus Transport – 977300006 - www.reustransport.cat/
o Autocars del Penedès – 977660821 - autocarsdelpenedes.com/
o Autocars Poch – 977660240 - www.moventis.es/es/Marcas/poch
o Cintoi Bus – 938937511 - www.monbus.cat/
o Empresa Plana - 977 553 680 - www.empresaplana.cat/
o HIFE – 902119814 i 902119844 - www.hife.es/
o Hispano Igualadina – 900825029, 902292900, 977770698 i 933397329 - www.igualadina.com/
o Transports Públics del Priorat i Domènech – 977831871 - autocarsdomenech.cat/
o RENFE – 912320320 - www.renfe.com/

Compensació de títols de l’ATM Camp de Tarragona
Quan acabi l’emergència establerta en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, l’ATM establirà el mecanisme de compensació de títols no utilitzats completament per causa de les mesures preventives en l'àmbit del transport públic introduïdes per la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084B de 13.3.2020), i que hagin caducat.

Soŀlicitud T-12
Si havies soŀlicitat una T-12, el seu enviament queda ajornat i es reprendrà quan acabi el confinament pel Coronavirus COVID19.

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona