Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

Política de privacitat de dades

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal
El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (d’aquí en endavant Consorci), titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2. Galetes
En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s'utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

3. Protecció de dades personals incloses en els formularis
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de demandes del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer “Suggeriments, reclamacions i consultes”, del qual el Consorci n’és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de gestionar les dades dels suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a l’ATM i derivar-lo a l’organisme competent, quan s’escaigui, i posar-se en contacte amb aquestes persones per donar-hi resposta.

Fitxers de caràcter personal gestionats per l'ATM del Camp de Tarragona: Llistat - ORDRE TES/21/2015

4. Cessió de dades de caràcter personal
El Consorci es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

6. Drets de les persones interessades
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, a l’adreça electrònica:

info@atmcamptarragona.cat info arrova atmcamptarragona punt cat
o a l’adreça postal del Consorci:

Anselm Clavé, 1
43004 Tarragona
© ATM Camp de Tarragona

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona