>
Descripció i funcionament STI

Descripció i funcionament STI

Descripció

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat atribueix a les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) la funció de desenvolupar la política de tarifes dels serveis de transport públic adherits.

En aquest sentit, una de les actuacions del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona consisteix en desenvolupar un nou sistema tarifari, integrat entre les diferents xarxes de transport públic: serveis urbans, dependents dels diferents ajuntaments, els serveis interurbans per carretera, dependents de la DGPT i serveis ferroviaris, dependents de RENFE.

La finalitat principal del nou sistema tarifari integrat és contribuir a posicionar el transport col·lectiu com a un sistema únic, global, que sigui competitiu enfront del vehicle privat, per tal de fer-lo més atractiu als usuaris actuals i potencials.

Un sistema de tarifes fàcil d’entendre i basat en principis acceptables per als ciutadans col·labora a potenciar la imatge del transport col·lectiu a partir del moment en què els diversos serveis d’autobús i tren són percebuts com una xarxa integrada i unitària.

Entre els principis específics del sistema tarifari destaquen:

  • Permetre el desplaçament amb diferents operadors de transport fent servir el mateix títol i sense cost addicional dins de la seva zona geogràfica de validesa.
  • Fer els transbordaments més fàcils i barats mitjançant sistemes de validació que permetin la despenalització dels transbordaments.
  • Preu orientat a donar avantatges al client freqüent (fidelització).
  • Facilitar l’adquisició del títol de transport mitjançant una xarxa de distribució i recarrega de títols de transport.
  • Homogeneïtzar la informació sobre els serveis.

El sistema tarifari integrat

L’ATM del Camp de Tarragona gestiona des d’octubre de 2008 el sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona que permet a tots els usuaris utilitzar els diferents sistemes de transport (bus urbà, interurbà i tren) amb una única targeta.

És un sistema molt senzill i que facilita moure’s lliurement pel Camp de Tarragona amb importants avantatges econòmics. Permet fer un desplaçament (origen – destinació) amb transbordaments sense cost dins d’un límit horari.

El temps de què disposes és:

  • Per a una zona, 1 hora i 15 minuts.
  • Per a dues zones, 1 hora i 30 minuts.
  • Per a tres zones, 1 hora i 45 minuts.

La targeta sense contacte és el suport dels títols integrats de transport. Hi ha dos tipus de targetes:

Personalitzades, a l’anvers de les quals hi figuren el nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport nacional i una fotografia de l’usuari.

Anònimes, en què no figura cap tipus d’informació de l’usuari.

Les targetes personalitzades:

Presencialment al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM o enviant al CAC la sol·licitud que trobaràs al Web de l’ATM. En aquest darrer cas, cal adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport nacional i una fotografia de mida carnet. Per recollir i carregar el títol hauràs d’anar uns dies després al CAC i pagar el cost de la targeta més el cost del títol que vulguis carregar. Podeu consultar els preus seguint aquest enllaç.

Les targetes anònimes:

Al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de l’ATM (quioscos, estancs, entre d’altres) distribuïts per diferents poblacions del Camp de Tarragona. Podeu consultar el preu seguint aquest enllaç.

El sistema tarifari integrat et permet, amb una sola targeta, viatjar lliurement en autobusos urbans i interurbans del Camp de Tarragona, i en ferrocarrils de rodalia i regionals amb trajectes dins l’àmbit de la rodalia del Camp de Tarragona.

Has de validar el títol de transport cada vegada que s’iniciï un viatge mitjançant els lectors embarcats als busos o els habilitats a les andanes de les estacions de ferrocarril. També caldrà validar-ho al fer un transbordament (excepte en els de tren a tren).

Has de cerciorar-te que estàs utilitzant un títol vàlid per al viatge que vols realitzar. El fet que l’equipament de validació accepti i validi un títol no implica necessàriament que aquest sigui vàlid per al trajecte que vols realitzar.

Tots els títols de transport permeten fer un màxim de tres transbordaments a diferents modalitats de transport en un mateix desplaçament sense reducció de saldo, excepte el T-MES que permet fer un numero il·limitat de transbordaments.

Pots recarregar lliurement la teva targeta al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de l’ATM distribuïts per diferents poblacions del Camp de Tarragona.

Pots recarregar un títol abans de consumir tot el saldo o abans que caduqui. En canvi, si vols carregar a la targeta un títol diferent a l’existent, has d’esperar que s’hagi exhaurit.