Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

L’Ajuntament de Falset du a terme millores a la via pública, que inclouen el canvi d'ubicació d’una parada d’autobús (08/08/2019)

L’Ajuntament de Falset ha dut a terme aquestes darreres setmanes diverses modificacions a la via pública. La més destacada és el canvi d’ubicació d’una de les parades d’autobús, la que es trobava a l’avinguda Priorat (al costat de la plaça de les Escoles) i que ara s’ubica al carrer Miquel Barceló. D’aquesta manera, les parades en els dos sentits de les línies de transport, com la que connecta amb l’Institut, es troben ara davant per davant al mateix carrer.

Aquesta modificació ha comportat que l’espai utilitzat per l’antiga parada d’autobús de l’avinguda Priorat passi a ser zona de càrrega i descàrrega, alhora que ha permès ubicar-hi una zona d’estacionament per als vehicles municipals. A banda d’això, també s’ha habilitat una zona de càrrega i descàrrega al carrer Josep Maria Gich, a fi facilitar el dia a dia dels comerços que s’hi emplacen, i s’han instaŀlat reductors de velocitat als passos de vianants de la piscina i la residència de la tercera edat, per millorar la seguretat viària en aquests punts. També s’ha dut a terme la reubicació, dins del mateix aparcament de l’Euterpe, de les places d’estacionament per a persones amb discapacitat.

Aquests darrers dies, i al marge d’aquestes mesures, l’Ajuntament de Falset ha dut a terme altres tasques de millora i condicionament de carrers i espais públics. En són alguns exemples la substitució i canvi d’ubicació de les campanes de recollida de vidre (que han passat del carrer Miquel Barceló al carrer Josep Maria Gich), per alliberar espai al carrer Miquel Barceló i fer-lo més agradable; la coŀlocació d’una malla de bruc a les tanques de la Falbar, que oculta part dels patis d’aquest espai, i la coŀlocació d’una barana a la rampa d’accés a les instaŀlacions de la piscina municipal.

Font: Ajuntament de Falset

L’Ajuntament de Falset du a terme millores a la via pública, que inclouen el canvi d'ubicació d’una parada d’autobús

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona