Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

L’Ajuntament de Tarragona adquireix els primers vehicles elèctrics (25/10/2019)

L’Ajuntament de Tarragona disposa des d’avui dels primers vehicles 100 % elèctrics. Recentment es van adquirir de dos vehicles híbrids que es van adscriure als serveis tècnics municipals de Territori i al Laboratori.

Els cotxes elèctrics s’han adquirit a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Són tres vehicles NISSAN LEAF, que està previst que s’adscriguin a l’Àrea de Territori per desenvolupar tasques com les visites d’obra dels tècnics municipals, inspeccions d’obres i llicències, i un per a l’Àrea de Tresoreria municipal.


Estalvi en emissions previst

La quantitat d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle) que s’estima evitar anualment és de 4,34 tones (expressat en tones de CO2), a conseqüència de l’actuació de substitució de quatre vehicles vells que utilitzaven combustible fòssil. Han estat calculades per la diferència entre les emissions d’abans i després de l’actuació. La font i la metodologia de càlcul utilitzada ha estat la que es troba disponible a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, segons versió 2019 publicada de la Calculadora d’Emissions de GEH.

Així mateix, l’Ajuntament ha soŀlicitat una subvenció de 25.000 € per a l’adquisició d’aquests vehicles, en la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. Està pendent de resoldre pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Font: Ajuntament de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona adquireix els primers vehicles elèctrics

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona