Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

El Govern de la Generalitat acorda destinar 24,7 milions d'euros als serveis de transport públic per carretera (13/12/2019)

El Govern ha aprovat una partida de 24,7 milions d’euros per fer front a les despeses derivades de la signatura del contracte programa per a l’exercici 2020 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i les empreses prestadores de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera a les comarques de Lleida, Girona i Tarragona.

El finançament dels serveis corresponents a l’ATM de Barcelona es duu a terme en el marc dels convenis d’adhesió dels operadors amb l’ATM de Barcelona per un import de 25,5 milions d’euros.

En total, per tant, el Govern garanteix la continuïtat en la prestació dels serveis de transport públic interurbà per carretera amb una aportació de 50,2 milions d’euros durant el 2020.

Els serveis de transport interurbà per carretera van transportar 67,3 milions de viatgers l’any 2018 La demanda als autobusos interurbans de la Generalitat ha augmentat un 37,5% en deu anys.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona