Iconos cabecera

Highlights

  • To the Airport & train on bus To the Airport & train on bus
    Reus Airport & AVE train station bus timetable
  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

L'ajuntament de Vil-seca aprova el conveni que permetrà posar en servei el transport urbà (02/06/2020)

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca, celebrat telemàticament el divendres 29 de maig a les 17 hores va aprovar el conveni de coŀlaboració entre l'Ajuntament de Vila-seca, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i l'empresa T y J Plana, SL per a la millora del transport públic de viatgers per carretera a Vila-seca. Aquest conveni ha de permetre la posada en servei d'un autobús municipal per al transport públic de viatgers.

Font: Ajuntament de Vil-seca

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona