>
Transparència i bon govern

Transparència i bon govern

Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic.

Alts càrrecs i directius

L’estructura organitzativa del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat no contempla alts càrrecs ni personal d’alta direcció adscrits a l’entitat, sense detriment que algun dels membres dels òrgans de govern de l’ATM pugui tenir la consideració d’alt càrrec a la corresponent administració pública d’adscripció.

Empleats públics

Convocatòries, accés i resolució _ no hi ha convocatòries

Representació sindical _ no en disposa

Economia i finances

Pressupostos

Informes d'auditoria

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya _ no en disposa

Contractació

Territori

Línies d'actuació

Auditories dels serveis públics

Informació estadística

Procediments jurídics

Normativa

Règim d'intervenció administrativa

Revisió d'actes administratius

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Dictàmens

Accés a la informació