>
Gamma de títols

Gamma de títols

T-MES

Títol de transport multiviatge que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat a targetes personalitzades mitjançant DNI/NIE/Passaport/Llibre de família**.

Aquest títol només es podrà carregar en targetes personalitzades ATM.

Sol·licita la teva targeta

T-50/30

Títol de transport multiviatge que permet fer 50 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal i horari.

T-10/30*

Títol de transport multiviatge que permet fer 10 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal i horari.

T-10*

Títol de transport multiviatge que permet fer 10 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 3 zones). Títol multipersonal i horari.

T-12

Títol de transport que permet als nens i nenes d’entre 4 i 12 anys (ambdós inclosos), fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la que resideixen, en tots els modes de transport integrats. Títol unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat a la targeta personalitzada T-12 mitjançant DNI/NIE/Passaport/Llibre de família**. Validesa: en la seva primera edició té una validesa de 16 mesos. Les posteriors renovacions es realitzaran anualment.

Informa’t sobre la T-12
Com sol·licitar la teva T-12

T-70/90 FM/FN

Títol de transport multiviatge que permet als membres d’una única família monoparental o nombrosa, fer 70 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones). Títol multipersonal i horari. Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Aquest títol només podrà ser carregat a la targeta personalitzada FM/FN mitjançant DNI/NIE/Passaport/Llibre de família** i carnet de família nombrosa o monoparental.

* L’aplicació de bonificacions o descomptes als títols de la gamma actual, només podrà efectuar-se als Centres d’Atenció al Client de l’ATM.

* En els serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera del Camp de Tarragona nocturns (entre 23.00 i 6.00 hores) i en els serveis a l’Aeroport de Reus, únicament s’hi podran validar els títols T-Mes, T-50/30, T-FM/FN 70/90 i T-12 del sistema tarifari integrat.

**Només permès pels menors de 14 anys.

Consulta la xarxa de venda i recàrrega