>
Informació del PDM

Informació del PDM

L’elaboració, tramitació i avaluació del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona és una de les funcions que corresponen a l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat), tal com estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat, així com els Estatuts.

La normativa referent a aquest tipus de plans indica la necessitat de garantir tant la participació ciutadana com la participació dels ens locals afectats, de les entitats i organismes de l’àmbit de la mobilitat, i dels departaments de la Generalitat amb competències.

Elaborar un pla compartit i acceptat per tots els afectats i implicats possibilita, en definitiva, integrar els diferents valors i criteris existents enfront a la priorització d’uns valors únics o coneixements tècnics, acceptant el principi d’igualtat en la presa de decisions. El fet d’integrar les diferents visions dels problemes permet, doncs, la construcció col·lectiva de decisions més eficaces i evita l’adopció de solucions imposades que acaben resultant ineficients per no haver detectat les possibles percepcions i alternatives.

Els treballs del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona es podran iniciar un cop estiguin aprovades les Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya.