Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

L’ATM Camp de Tarragona ha reprès la realització de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona (06/11/2020)

El dia 4 de novembre l’ATM Camp de Tarragona ha représ la realització de les enquestes telefòniques corresponents a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona.

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) amb la coŀlaboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) realitza l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana al Camp de Tarragona (EMQ CdT). Aquesta estadística és de caràcter oficial, per la qual cosa forma part del Programa anual d’actuació estadística (codi d’actuació estadística 01 07 06) i és obligatòria i sotmesa a secret estadístic.

L’Enquesta contempla la realització en total de prop de 14.000 entrevistes telefòniques a persones residents, seleccionades d’una mostra aleatòria i representativa de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Amb l’ajut d’un qüestionari electrònic s’entrevista a les persones residents seleccionades de 4 anys o més (l’enquesta adreçada a les persones menors de 16 anys podrà ser contestada pels pares/tutors legals).

Entre l’11 de febrer i el 13 de març de 2020 es van realitzar més de 9.000 enquestes. El treball de camp de l’enquesta però es va haver d’interrompre com a conseqüència de la incidència de la COVID-19 i l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el qual va suposar una limitació dràstica de la mobilitat. Per aquesta raó, les enquestes pendents es realitzaran durant les properes setmanes, amb l’objecte de recopilar informació valuosa que permeti construir una imatge versemblant de les transformacions que ha patit la mobilitat en temps de COVID al Camp de Tarragona. Es recollirà informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats declarin haver realitzat en determinats dies anteriors a l’entrevista. Per als treballs d’enquestació va ser contractada l’empresa Institut Opinòmetre per mitjà de licitació pública i, per tant, està oficialment autoritzada per dur a terme l’enquesta. Tot el personal implicat està degudament acreditat i obligat legalment a preservar el secret estadístic.

Podeu consultar els aspectes tècnics i legals de l’enquesta al web de l’Idescat, a les adreces idescat.cat/paae/2018/010706 i idescat.cat/paae/2019/010706 o al web de l’ATM www.atmcamptarragona.cat . També podeu posar-vos en contacte amb l’equip de recollida de l’enquesta a través del telèfon gratuït 900 802 796 o de l’adreça electrònica emq2020ct@opinometre.com, o contactar directament amb l’ATM a través del telèfon gratuït 900 828 555.

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona