Iconos cabecera

Destaquem

  • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
    Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

La Generalitat i la Diputació de Tarragona signen un conveni per a la millora de la xarxa local de carreteres, amb una inversió conjunta de 23 MEUR (15/12/2020)

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Valera, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó i Sans, han signat avui un conveni de coŀlaboració per a l’execució i finançament del pla de millora de la xarxa local de carreteres de la Diputació. En virtut d’aquest acord, el Govern de la Generalitat aportarà 13 MEUR per a desenvolupar les actuacions que s’incloguin al pla, i la Diputació, 10,3 MEUR, per al període 2021-2024.

Pel conseller, “les carreteres no només són eixos per afavorir les condicions de vida sinó que tenen un valor afegit tecnològic i ecològic. Tecnològic, perquè passem per les seves canalitzacions la fibra òptica, i ecològic perquè, més enllà d’asfalt i vehicles, a la xarxa viària ha de passar-hi més transport públic; fins i tot, a la demanda en aquells nuclis amb menys densitat de població, però també hi han de circular cada cop més flotes de vehicles més sostenibles. Des de Territori i Sostenibilitat incentivem la progressiva ambientalització de les flotes.”

Un cop formalitzat aquest conveni, es crearà una comissió específica de seguiment, integrada paritàriament per dos representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i dos representants de la Diputació de Tarragona. Serà l’encarregada d’elaborar el pla de millora en la vialitat local, coordinar i validar les actuacions que s’executin.
En virtut d’aquest conveni, el Govern aportarà un total de 13 MEUR per a finançar les obres que s’executin. La Diputació de Tarragona redactarà i aprovarà els projectes constructius i licitarà, adjudicarà i dirigirà les obres. Així mateix, destinarà a aquest pla un total de 10,3 MEUR.
Les inversions previstes es distribuiran de la manera següent:

Anualitats Generalitat Catalunya Diputació Tarragona
2021 2.000.000 6.339.274,84
2022 4.000.000 4.000.000
2023 5.000.000
2024 2.000.000
TOTAL 13.000.000 10.339.274,84

L’acord d’avui s’emmarca en el procés de traspàs en matèria de carreteres entre la Generalitat i la Diputació de Tarragona que s’ha materialitzat mitjançant diversos convenis en els últims anys entre ambdues administracions.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

La Generalitat i la Diputació de Tarragona signen un conveni per a la millora de la xarxa local de carreteres, amb una inversió conjunta de 23 MEUR

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona