>
Personalització de targetes sense contacte ATM

Personalització de targetes sense contacte ATM

Personalització presencial de targetes sense contacte ATM

Les targetes personalitzades ATM es podran aconseguir al moment presencialment al Centre d’Atenció al Client (CAC1) de l’ATM.

Personalització diferida de targetes sense contacte ATM

Les targetes personalitzades ATM es podran aconseguir de forma diferida enviant al CAC la sol·licitud que trobaràs al Web de l’ATM i als Ajuntaments Consorciats o Consells Comarcals identificats com a punts d’informació del Sistema Tarifari Integrat. En les sol·licituds diferides cal adjuntar una còpia del DNI/NIE/Passaport i una fotografia2 tipus carnet. Descarrega el formulari de sol·licitud.

El següent llistat descriu els passos a realitzar per a l’obtenció de les targetes personalitzades ATM de forma diferida.

En cas de fer-la presencialment en alguna entitat col·laboradora, el procediment serà el següent:

  1. L’usuari tramet al CAC aquesta sol·licitud degudament complimentada, adjuntant còpia del DNI/NIE/Passaport i una fotografia2 tipus carnet.
  2. Per recollir i carregar el títol hauràs d’anar uns dies després al CAC i pagar el cost de la targeta més el cost del títol que vulguis carregar.
  3. Al tractar-se d’una targeta reutilitzable, per les següents recàrregues de la teva targeta personalitzada, només caldrà que vagis a qualsevol dels punts de venda adherits i pagar el cost del títol a recarregar.

Personalizació de targetas sense contacte T-12

El procediment per sol·licitar-la pot consultar-se al sigüent enllaç: Personalizació T-12

  • Centre d’Atenció al Client.
    Estació d’autobusos de Tarragona, C. Pere Martell 1, despatx 16 – 43005 Tarragona.
    info@atmcamptarragona.cat
  • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, presa de cara amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.