>
Zones de mobilitat

Zones de mobilitat

ZONES DE MOBILITAT DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DEL CAMP DE TARRAGONA

L’àmbit territorial de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, comprèn els 132 municipis de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. El sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona agrupa aquests 132 municipis en cinc zones de mobilitat. Amb un sol títol de transport es poden utilitzar els serveis de bus interurbà, bus urbà i ferrocarril adherits al sistema tarifari integrat per desplaçar-se d’un punt a un altre.

Perquè els títols de transport de l’ATM Camp de Tarragona siguin vàlids, han de ser validats en iniciar-se el viatge i també en cas de transbordament (excepte en els de tren a tren). Només són vàlids els viatges realitzats en la seva totalitat (origen i destí) en l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona.

S’ha d’adquirir i validar un títol de transport de l’ATM Camp de Tarragona d’acord amb el nombre de zones per on es vulgui transitar. Si el nombre de zones per les quals es transita és superior a tres, la tarifa no superarà la que correspongui a tres zones.

Per conèixer el nombre de zones a transitar es pot consultar al mapa de zones de mobilitat del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona la ubicació del municipi d’origen i del municipi de destinació i comptar el nombre de zones que travessa el recorregut del desplaçament a realitzar.

En el cas d’un desplaçament que tingui l’origen o la destinació en municipis limítrofs situats en diferents zones tarifàries, podrà fer-se amb una targeta d’una zona, sempre que sigui directe i no es faci cap transbordament.

Els títols de transport de l’ATM Camp de Tarragona són vàlids als serveis de transport adherit al sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona que es relacionen a continuació. Aquesta llista és susceptible de ser modificada amb nous serveis i/o operadors de transport en funció dels convenis d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona en cada moment vigents.

SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS ADHERITS AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DEL CAMP DE TARRAGONA

Serveis de bus urbà

• Transport Públic Urbà de Tarragona (EMT de Tarragona)
• Transport Públic Urbà de Reus (Reus Transport Públic)
• Transport Públic Urbà de Cambrils (Empresa Plana)
• Transport Públic Urbà de Santa Oliva (Autocares Ízaro)
• Transport Públic Urbà de Roda de Berà (Autocars Penedès)
• Transport Públic Urbà de Vendrell (Autocars Penedès)
• Transport Públic Urbà de Vila-seca (Empresa Plana)

Serveis de bus interurbà de Transports públics de la Generalitat de Catalunya

Estan integrats els trajectes dels serveis de Transports públics de la Generalitat de Catalunya realitzats en la seva totalitat, origen i destí, en l’àmbit territorial de les cinc zones de mobilitat del Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona, dels següents operadors de transport:

• Autocars del Penedès
• Autocares Ízaro
• Cintoi Bus
• Empresa Plana
• Hispano de Fuente en Segures
• Hispano Igualadina
• Transports Públics del Priorat i Domènech

Serveis de ferrocarril

L’àmbit del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona en el mode ferroviari és el dels següents serveis regionals i de rodalia que operen en l’àmbit territorial del Camp de Tarragona que es detallen a continuació:

Serveis de rodalia del Camp de Tarragona

• RT1: Tarragona – Reus (Recorregut integrat en la seva totalitat)
• RT2: L’Arboç – Salou – Port Aventura (Recorregut integrat en la seva totalitat)

Serveis regionals

• R14: Barcelona Estació de França – Lleida per Tarragona i Reus (integrat el tram entre Reus i Sant Vicenç de Calders)
• R15: Barcelona Estació de França – Reus – Riba-roja d’Ebre (integrat el tram entre Reus i Sant Vicenç de Calders)
• R16: Barcelona Estació de França – Tarragona – Tortosa / Ulldecona (integrat el tram entre l’Hospitalet de l’Infant i Sant Vicenç de Calders)
• R17: Barcelona Estació de França – Salou – Port Aventura (integrat el tram entre Salou – Port Aventura i Sant Vicenç de Calders)

Serveis de rodalia de Barcelona

• R4: Sant Vicenç de Calders – Manresa per Vilafranca del Penedès (integrat el tram entre Sant Vicenç de Calders i l’Arboç)
Només estan integrats els trams de recorregut dels serveis amb origen i destinació entre les següents estacions:
• L’Arboç (zona 2.4)
• El Vendrell (zona 2.4)
• Sant Vicenç de Calders (zona 2.4)
• Torredembarra (zona 1)
• Altafulla (zona 1)
• Tarragona (zona 1)
• Vila-seca (zona 1)
• Reus (zona 1)
• Port Aventura (Salou) (zona 1)
• Cambrils (zona 1)
• L’Hospitalet de l’Infant (zona 2.1)

Figura 1: zones de mobilitat del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona (Font: ATM Camp de Tarragona)

Figura 2: Serveis regionals i de rodalia que transiten pel Camp de Tarragona (Font: Rodalies de Catalunya)